MOLETONS

Els moletons es posen entre les estovalles i la taula amb una doble funcionalitat, aporten confort als comensals eliminant el soroll dels plats i coberts sobre la taula i priven que aquesta es faci malbé protegint-la dels cops i el vessament de líquids. En fem de dos tipus, l’antilliscant, que es talla a la mida justa del sobre de la taula i no permet que les estovalles és belluguin i el plastificat, compost per dues capes enganxades, una mena de manta que queda a sobre de la taula recoberta per un film de plàstic blanc.

El moletó està pensat per a protegir la taula de taques, cops i escalfor, augmenta la sensació de confort disminuint el soroll.
N’oferim de dos tipus, el clàssic de sempre, compost per un teixit gruixut plastificat i el de goma, que té propietats antilliscants i tallem a la mida de la fulla de la taula.
Tots dos eviten l’arribada de líquids a la taula i que les estovalles es belluguin.

Moletó Clàssic

Moletó Antilliscant